Luovuuden moniulotteisuuden ymmärtäminen kutsuu meitä piilosta esiin

 
sunsetswing.jpeg

Liian kapea käsitys luovuudesta saa monet kääntymään siitä poispäin. Kun ymmärrämme, miten monella tavalla luovuus voi meissä näkyä, saamme uutta virtaa omaan ilmaisuumme. Tässä auttaa myös luovan asenteen omaksuminen.

Koetko sinä olevasi luova? Jos kyllä, niin millä tavalla tunnet luovuutesi ilmenevän?
Aika moni ihminen ei vastaa ensimmäiseen kysymykseen myöntävästi. Olen tavannut lukemattomia ihania tyyppejä, jotka omasta mielestään eivät ole juurikaan luovia.  

Mistä tämä uskomus johtuu?

Mielestäni suurin syy tähän on se, että olemme oppineet määrittelemään luovuuden niin kapeasti. Kovin helposti luovuus niputetaan yhteen esimerkiksi taiteellisen lahjakkuuden kanssa. Toisinaan yritysmaailmassa arvostettu innovointikyky mahdutetaan mukaan luovuuden lokeroon.

Jos ihminen ei koe olevansa perinteisessä mielessä taiteellinen tai työelämän superinnovaattori, hän saattaa asettaa itsensä luovuuden ulkopuolelle. Hän ikään kuin kokee, ettei ansaitse luovuutta tai se ei kuulu omalle tontille. Tämä on kovin tuttu tunne meille monille, myös minulle.

Toinen syy itsensä ei-luovaksi kokemiseen on se, että ihminen ei yksinkertaisesti tunnista itsessään olevaa luovuutta. Jos luovuus liitetään vain erityistaitoihin, lahjakkuuteen tai tuloksiin, on selvää, että piiloon jää valtava määrä sellaista kapasiteettia, jolla ei kenties ole selkeää muotoa tai nimeä. Kun omanlaista luovuutta aletaan tunnistaa (esimerkiksi harjoitusten ja itsereflektoinnin avulla), se lisää luottamusta itseen ja tuo syvää iloa.

 

Minussakin virtaa luova voima!

Siksi on olennaista ymmärtää, miten moniulotteinen asia luovuus on. Se ilmenee meissä vaikkapa erilaisina havaitsemisen, ajattelun, ilmaisun ja kokemisen tapoina. Luovuus on myös sisäistä kipinää, joka syttyy siitä, mikä meitä innostaa ja inspiroi. Kun opimme tunnistamaan omanlaisen luovuuden ja vahvistamaan sitä, otamme käyttöön sellaista sisäistä potentiaalia, joka on jäänyt aiemmin piiloon.

On sääli, jos käännämme selkämme omalle luovalle puolelle, sillä se edustaa meissä herkkää, intuitiivista kyvykkyyttä. Se pitää sisällään uniikkia ilmaisua, joka tuo merkityksellisyyttä ja iloa elämäämme. Kun ymmärrämme luovuuden laajuuden, voimme kenties sallia sen tulla askel askeleelta osaksi omaa elämäämme. 

Sen lisäksi että ihmiset itse kaipaavat yhteyttä omaan luovuuteensa, heiltä nykyään myös odotetaan luovuutta vaikkapa työelämässä. Tässä kohtaa odotukset saattavat olla hyvinkin ristiriitaisia keskenään.  Luovuus ei toimi käskystä eikä käynnisty tulospaineista. Se on lähtökohtaisesti hyvin henkilökohtainen voima ja aina yhteydessä omaan sisimpäämme. Siksi itse lähden aina liikkeelle hyväksyvän suhteen luomisesta omaan luovuuteen. Vaikka luovaa ajattelua ja asennetta voi aktivoida erilaisilla harjoituksilla, tärkeää on ensin vahvistaa kestävää kuunteluyhteyttä itseen ja omaan sydämeen.

 

Mitä on luova asenne?

Luovuuden teema on kiehtonut minua niin kauan kuin muistan. Se on ihmisyyden ytimeen kytkeytyvä ja määritelmiä kaihtava alkuvoima, josta ei meinaa saada (järjellistä) otetta. Mielestäni kaikenlaiset lähestymistavat luovuuteen ovat tervetulleita, koska aina syntyy uusia tulokulmia aiheeseen.

Itse tykkään puhua luovasta asenteesta, koska se hyvällä tavalla hivuttaa luovuuden alas kuvitellulta lahjakkuuden jalustalta ja tuo sen lähemmäs mielentilaa, näkökulmaa ja suhtautumistapaa. Luova asenne on tietoista valintaa olla yhteydessä omaan luovaan puoleen ja sen tuomista esiin omassa elämässä ja ilmaisussa.

Luova asenne on avointa ja hyväksyvää itsen kuulostelua. Se on läsnäoloa, aistimista ja tietoista havainnointia. Näin avaamme mielen luukkuja ja luomme tilaa uudelle ajattelulle. Luova asenne on automaattisten ajatusten kyseenalaistamista ja uusien näkökulmien löytämistä. Se on uteliasta ihmettelyä ja ehkä outojenkin lähestymistapojen kokeilua. Luova asenne on myös rohkeutta ilmaista omaa kipinää ja mennä sitä kohti, mikä innostaa. Oman luovan puolemme vahvistaminen saa sisäisen liekin lepattamaan isommin!

*****

Omaa luovuutta voi oppia tunnistamaan ja vahvistamaan pian käynnistyvällä Luova asenne esiin -verkkokurssilla! Kurssi alkaa 22.10.2019. Ilmoittaudu nyt mukaan, sillä tarjoushinta on voimassa vain 15.10. asti.
Lue lisää kurssista: https://www.miridium.fi/luovaasenne