Luovuuden moniulotteisuuden ymmärtäminen kutsuu meitä piilosta esiin

Luovuuden moniulotteisuuden ymmärtäminen kutsuu meitä piilosta esiin

 Jos ihminen ei koe olevansa perinteisessä mielessä taiteellinen tai työelämän superinnovaattori, hän saattaa asettaa itsensä luovuuden ulkopuolelle. Hän ikään kuin kokee, ettei ansaitse luovuutta tai se ei kuulu omalle tontille. Toinen syy itsensä ei-luovaksi kokemiseen on se, että ihminen ei yksinkertaisesti tunnista itsessään olevaa luovuutta. Jos luovuus liitetään vain erityistaitoihin, lahjakkuuteen tai tuloksiin, on selvää, että piiloon jää valtava määrä sellaista kapasiteettia, jolla ei kenties ole selkeää muotoa tai nimeä. Kun omanlaista luovuutta aletaan tunnistaa (esimerkiksi harjoitusten ja itsereflektoinnin avulla), se lisää luottamusta itseen ja tuo syvää iloa.

Read More