Lisätietoa:

Mitä on business coaching?

Business coaching on ajattelua avaava, kannustava ja luottamuksellinen prosessi, jossa voit yhdessä coachin kanssa jäsentää tilannettasi, herättää kipinöitäsi ja ottaa omia vahvuuksiasi käyttöön. Voit pohtia esimerkiksi ammatillista suuntaasi ja määrittää sellaisia tavoitteita, jotka oikeasti innostavat. Saat tapaamisten myötä syvempää ymmärrystä itseesi ja tunnistat osaamisesi paremmin.

Coaching-prosessi selkeyttää nykytilannetta ja auttaa keskittymään toimintaan, joka vie aidosti eteenpäin.

Coaching perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen, jossa coach kuuntelee aktiivisesti, esittää kysymyksiä, auttaa reflektoimaan ja kertoo huomioitaan. Tilanteen mukaan coach voi antaa myös tehtäviä ja harjoituksia. Coaching toimii avaavana, selkeyttävänä ja ratkaisukeskeisenä prosessina. Saat lisää motivaatiota, itsetuntemusta sekä luottamusta omiin kykyihisi. Kun kannustava tila on auki, alkaa sisäsyntyinen viisautesi päästä esiin!

Business coaching sopii sinulle, joka haluat luotettavan kumppanin kanssa avata ja jäsentää ajatuksiasi sekä kirkastaa itsellesi merkityksellisiä tavoitteita. Coachingin osa-alueena business coaching sopii erityisen hyvin käsittelemään työelämän kysymyksiä, yrittäjyyttä tai omaa osaamista.

Coaching toimii sinulle, jos kaipaat uusia näkökulmia ja innostusta omaan tekemiseen tai rohkaisua muutokseen. Coaching auttaa vahvistamaan luottamusta omaan kyvykkyyteesi ja rakentaa kannustavaa suhdetta itseesi.

Coachingin avulla kirkastat omia vahvuuksiasi, kipinääsi ja suuntaasi!

Sinä määrität itse teeman ja tavoitteet, joiden ympärille coaching keskittyy.

Business coachina minulla on erityisosaamista työelämään liittyvistä aiheista ja toimin coachina myös organisaatioissa. Yleisiä teemoja ovat esimerkiksi osaamisen ja vahvuuksien kehittäminen, selkeys omasta suunnasta, intohimon kirkastaminen ja tasapainon löytäminen.

Olen opiskellut myös life coachingia ja käytännössä coachingissa käsitellään hyvin monenlaisia aiheita asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ihminen on aina moniulotteinen kokonaisuus.

Mitä coaching antaa?

 • Tilanteen ja ajatusten selkeyttäminen

 • Tavoitteiden ja suunnan kirkastaminen

 • Osaamisen ja vahvuuksien esiin tuominen

 • Myötätuntoisen suhteen luominen itseen

 • Kannustava peilaus omalle ajatteluprosessille

 • Oivalluksia ja uusia näkökulmia

 • Rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin

 • Tukea omalle tavalle ilmaista ja toteuttaa

 • Aktivointia kohti tarkoituksenmukaista toimintaa

 
 
Mirkka-maaria niskanen  (kuva: aura nukari)

Mirkka-maaria niskanen (kuva: aura nukari)

 

Coachauksessa ymmärsin, mitä asioita haluan työstää eteenpäin. Sain tämän innoittamana selvitettyä työhön liittyvän konfliktin, mikä vaikutti suuresti elämäni laatuun. Itsevarmuuteni työssä alkoi kohota.
— Mirva

icflogocolor.jpg

Olen sertifioitu business coach ja international Coaching Federationin jäsen.