Millaista tukea tarvitset, jotta saat todellisen voimasi esiin?

Business coaching on ajattelua avaava, kannustava ja luottamuksellinen prosessi, jossa voit yhdessä coachin kanssa jäsentää tilannettasi, herättää kipinöitäsi ja ottaa omia vahvuuksiasi käyttöön. Voit pohtia suuntaasi ja määrittää sellaisia tavoitteita, jotka oikeasti innostavat. Saat tapaamisten myötä syvempää ymmärrystä itseesi ja tunnistat osaamisesi paremmin. Toimin business coachina organisaatioiden työntekijöille, yrittäjille sekä yksityishenkilöille.

Coaching-prosessi selkeyttää nykytilannetta ja auttaa keskittymään toimintaan, joka vie aidosti eteenpäin.

Coaching perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen, jossa coach kuuntelee aktiivisesti, esittää kysymyksiä, auttaa reflektoimaan ja kertoo huomioitaan. Tilanteen mukaan coach voi antaa myös tehtäviä ja harjoituksia. Coaching toimii avaavana, selkeyttävänä ja ratkaisukeskeisenä prosessina. Saat lisää motivaatiota, itsetuntemusta sekä luottamusta omiin kykyihisi. Kun kannustava tila on auki sinulle, alkaa sisäsyntyinen viisautesi päästä esiin!

Business coaching sopii sinulle, joka haluat luotettavan kumppanin kanssa avata ja jäsentää ajatuksiasi sekä kirkastaa itsellesi merkityksellisiä tavoitteita. Coaching auttaa sinua, jos kaipaat uusia näkökulmia ja innostusta omaan tekemiseen tai rohkaisua muutokseen. Tämä kehityspolku sopii sinulle, joka haluat vahvistaa luottamusta omaan kyvykkyyteesi ja rakentaa kannustavaa suhdetta itseesi.

Coachingin avulla kirkastat omia vahvuuksiasi, kipinääsi ja suuntaasi!

Sinä määrität itse teeman ja tavoitteet, joiden ympärille coaching keskittyy. Business coachina minulla on erityisosaamista työelämään liittyvistä aiheista ja toimin coachina myös organisaatioissa. Yleisiä teemoja ovat esimerkiksi osaamisen ja vahvuuksien kehittäminen, selkeys omasta suunnasta, intohimon kirkastaminen ja tasapainon löytäminen. Käytännössä coachingissa käsitellään hyvin monenlaisia aiheita coachattavan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ihminen on aina moniulotteinen kokonaisuus.

Mikä minua coachina innostaa? Ainutlaatuisten aarteiden kirkastaminen, ihmisen oman viisauden esiin tuleminen, myötätuntoinen suhde itseen, ilon herääminen, syvät oivallukset, uusien näkökulmien avautuminen, potentiaalien ilmaantuminen, ihmisen oman ilmaisun vahvistuminen.


Mitä coaching antaa?

  • Tilanteen ja ajatusten selkeyttäminen

  • Tavoitteiden ja suunnan kirkastaminen

  • Osaamisen ja vahvuuksien esiin tuominen

  • Myötätuntoisen suhteen luominen itseen

  • Kannustava tila omalle ajatteluprosessille

  • Oivalluksia ja uusia näkökulmia

  • Rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin

  • Tukea omalle tavalle ilmaista ja toteuttaa

 
DSC_5031BWp.jpg
 

Tule käymään!

Sovi kanssani ilmainen puolen tunnin tutustumiskäynti työhuoneelleni Lapinlahden Lähteelle tai organisaatioonne. Tutustumistapaamisessa voit rauhassa kuulostella, onko coaching sinulle ajankohtaista ja sovinko minä sinulle coachiksi. Tapaaminen ei sido sinua mihinkään. Ota yhteyttä!

mirkka@miridium.fi / p. 044 529 5993


Kokemuksia asiakkailta

Niinä kuukausina, kun olin Mirkkan valmennettavana, tilanteet vaihtelivat työssäni äärilaidasta toiseen. Mirkka oli minulle korvaamaton keskustelukumppani, kun mietin vahvuuksiani ja työn kehittämistä. Terävillä havainnoillaan ja hyvillä kysymyksillään hän piti minut oikealla tiellä ja vahvisti uskoani omiin mahdollisuuksiini haasteellisella alalla. Mirkka on coachina taitava, varmaotteinen ja helposti lähestyttävä. Suosittelen häntä lämpimästi business coachina!

Kajsa Nyman, konseptisuunnittelija & copywriter, Lause Helsinki

———————————————————————————-


Sain coachingista apuvälineitä oman ajattelun selkeyttämiseen ja omien vahvuuksien hahmottamiseen. Coaching sai minut vihdoin raivaamaan aikaa määriteltyjen asioiden aktiiviseen pohtimiseen. Tästä oli apua myös uuden työpaikan saannissa. Mirkka on rauhallinen, analysoiva ja luottamusta herättävä. Hän heittää haastavia ja syväluotaavia kysymyksiä, joihin vastaaminen vaati myös lupauksia itselleni. Pidin tavasta, jolla hän pisti minut pohtimaan kannustavalla tavalla omia vahvuuksiani. Henkilökemia pelasi ja Mirkkan kanssa oli helppo keskustella luottamuksellisesti asioista.

Mia

———————————————————————————-

Sait ajatuksistani hyvin kiinni ja kuuntelit aidosti ja olit läsnä. Vaikka taustamme olivat erilaiset, niin kuitenkin koin, että ymmärsit näkökulmani hyvin ja osasit tarvittaessa kyseenalaistaa uskomuksiani. Et antanut minulle valmiita malleja vaan teit kertomastani hyviä yhteenvetoja ja niiden kautta ohjasit ajatteluprosessiani. Osoitit arvostusta minua kohtaan siitä mitä ajattelen, miten ajattelen ja mitä haluan olla tulevaisuudessa. Isoin onnistuminen oli mielestäni oman suunnan selkiytyminen ja että hahmotin nykyisistä tehtävistä niitä tärkeitä ja mielekkäitä juttuja.

 Riikka

———————————————————————————--

Coachaus oli tarpeen sitkeän uraan liittyvän kriisitilan avaamisessa. En olisi varmastikaan viitsinyt tai ehtinyt muuten miettiä millainen oikeastaan olen, kun on ollut täysi vauhti päällä töissä. Ei tietysti ole ollut tarvetta pysähtyä. Kerroin antamastasi tehtävästä vaimolleni ja hän oli ehkä hieman yllättynyt, kun sanoin, että tämä on "hyvää tavaraa". Keskustelu ja itsensä löytäminen on tärkeää. Enemmän kuin koskaan, kun ihmiset ovat sekaisin tässä rakennemuutoksen ja muiden haasteiden sekamelskassa. 

 Tero

————————————————————————————-

Coachattavana oleminen oli aluksi hieman jännittävää, mutta sen yli pääsi heti ensimmäisen tapaamisen alkupuolella ja asioista oli helppo jutella. Kun asiat sanoi ääneen, ne tuntuivat paljon konkreettisemmilta. Ymmärsin mitä asioita on työstettävä eteenpäin ja mitä käytännön muutoksia pystyn tekemään elämässäni. Coachauksen innoittamana sain selvitettyä erään työhön liittyvän konfliktin, mikä vaikutti suuresti elämäni laatuun. Itsevarmuuteni työssä alkoi kohota seurausten kautta. Kokonaisuutena kokemus oli todella hyvä!

Mirva

—————————————————————————————--

Sain coachaukselta paljon ja olen jäänyt miettimään oman asenteen kehittämistä.
Minulle jäi valmennuksesta tavattoman positiiviset muistot. Olet herkkä kuuntelemaan ja tekemään huomioita. Annat tilaa omille ajatuksille. Tämä on mielestäni hieno ominaisuus sinussa, koska usein ihmiset sortuvat tekemään nopeita vääriäkin johtopäätöksiä ja sitten viemään keskusteluita niiden pohjalta eteenpäin.
Suurin anti minulle oli saamani toisen peilaus omasta itsestä ja ajatuksista.

Kristiina


 
 
 
 
miridium_pallo.png
 
 

Coachauksessa ymmärsin, mitä asioita haluan työstää eteenpäin. Sain tämän innoittamana selvitettyä työhön liittyvän konfliktin, mikä vaikutti suuresti elämäni laatuun. Itsevarmuuteni työssä alkoi kohota.
— Mirva
 

icflogocolor.jpg
 

Olen sertifioitu business coach ja international Coaching Federationin jäsen.