Mitkä ovat lähtökohtani?

Sekä coachingissa että kursseillani pyrin aina ottamaan huomioon sekä ajattelu- ja toimintamallien muutokset että ihmisen suhteen itseensä. Kehittyminen ja muuttuminen on kestävällä pohjalla vain silloin, kun lähdemme toimimaan sisältä käsin. Siksi hyväksyvä ja tietoinen yhteys itseen on kaiken lähtökohta.
Katse sisään ja katse ulos, uteliaasti ja myötätuntoisesti.

Useimmiten kurssini ja työpajani muodostuvat (kuin luonnostaan) tietyn nelijakoisen perusrakenteen ympärille. Nämä kulmakivet kuvaavat omaa lähestymistapaani hyvin, joten esittelen rakenteen tässä lyhyesti:

  1. Yhteys itseen: oma ydin, reflektointi, pysähtyminen

  2. Läsnäolo ja havainnointi: tietoisuustaidot, läsnäoloharjoitukset ja kokonaiskuvan hahmottaminen

  3. Luovuuden ja ajattelun aktivointi: uudet näkökulmat, luovat harjoitukset, kokeilut

  4. Oma toteuttaminen ja ilmaisu: käytännön askeleet, suunnitelma, visiotUutta ajattelua ei synny ajattelemalla

Ihminen on kokonaisvaltainen olento. Tietoinen pysähtyminen, havainnointi sekä läsnäoloharjoitukset tuovat uusia ulottuvuuksia ajatteluun. Intuitiivinen tieto pääsee paremmin esiin, kun maltamme pysähtyä ja kuunnella. Myös coaching avaa uusia perspektiivejä ja auttaa kyseenalaistamaan vanhoja ajatuskaavoja.

Näkökulma ratkaisee

Se, miten näemme itsemme ja maailman, ratkaisee kokemuksemme todellisuudesta. Miltä kantilta haluat tarkastella tilanteita? Läsnäolo auttaa meitä kotiutumaan itseemme ja olemaan hyväksyvästi kokemuksen kanssa - millaisena se sitten näyttäytyykään. Kun ottaa vastuun valinnoista ja suhtatumisesta, pääsee kiinni omaan voimaan.

Arvostava asenne avaa mahdollisuuksia

Avain kasvuun ja voimaantumiseen piilee siinä, miten suhtaudumme itseemme. Kuinka kannattelen ja puhuttelen itseäni? Voinko suhtautua myötätuntoisesti itseeni silloinkin, kun koen hankaluutta? Kun suhtaudumme arvostavasti itseemme ja kokemuksemme, alkavat mahdollisuudet avautua. Silloin voin aidosti arvostaa myös toisia. Sallinko itseni tuntea hyväksyntää ja kunnioitusta itseäni kohtaan?

Itsen toteuttaminen on ihmisyyden ytimessä

Ihmisenä koemme iloa ja täyttymystä, kun tunnistamme ja toteutamme itselle tärkeitä asioita. Jokainen meistä on parhaimmillaan, kun saamme ilmaista luovuuttamme ja syvempää, aitoa itseämme. Kaipaamme merkityksellisyyden kokemuksia ja sytymme, kun tulemme näkyviksi.


Lähestymistapojani

  • Tietoisuus- ja läsnäolotaidot (mindfulness)

  • Coaching ja valmentava ote

  • Luovuutta aktivoivat menetelmät